Besikta bilen

Alla som äger en bil i Sverige behöver besikta den. Det har varit lagstadgat sedan 1965 att alla bilar ska besiktas, oftast en gång per år. Det är du som fordonsägare som är ansvarig för att besiktning av ditt fordon sker i tid. Huvudsyftet med att besikta bilarna i samhället är att kunna ha kontroll på bilarnas trafiksäkerhet men även avgasutsläpp. Fram till 1 juli 2010 var bilbesiktningen ett statligt monopol. Nu finns det ett flertal ackrediterade aktörer på marknaden att välja mellan när du ska besikta bilen.

Fordon ska i regel besiktas årligen

Fordon som husbilar, lastbilar och motorcyklar omfattas även av besiktningskraven. Det gör även husvagnar och släpvagnar. Alla bilar som är äldre en fem år ska besiktas årligen. När bilen är tre år gammal ska den besiktas för första gången. Nästa gång är när bilen är fem år sedan ska det ske årligen. Vilken månad som din bil ska besiktas beror på vilken slutsiffra du har i ditt registreringsnummer. Det är enkelt att både hitta en besiktningstid och en aktör på nätet.

Körförbud på en bil

En bil kan få körförbud av olika anledningar. En bil som har körförbud får inte köras på allmän väg. Det görs undantag från detta när du ska köra kortast möjliga väg till besiktningen eller till verkstaden för att fixa bilen. Om du inte besiktar bilen efter sista datumet i tidsintervallet för besiktning får bilen automatiskt körförbud. Du kan även få körförbud när du är på besiktningen och bilen blir underkänd. Du kan också få ett föreläggande på besiktningen vilket innebär att du måste åtgärda felen och göra en ombesiktning inom en månad för att slippa få körförbud. Polisen kan även ge en bil körförbud om det anser att bilen du kör är en fara för trafiksäkerheten.

Hela bilen kontrolleras

När du besiktar bilen kontrolleras den utvändigt, invändigt och under. Besiktningstekniker provkör alltid bilen och ser över bromsarna, hastighetsmätaren, vindrutetorkarna, vindrutespolarna och signalanordningen. Motorn kontrolleras, hjulen, växellådan, drivknutar och drivaxlar. Sammantaget så kontrolleras hela bilen. Tänk på att varningstriangel måste finnas med så det kan vara en bra idé att ta fram den innan det är dags för själva besiktningen.