Framtidens modeller av elbilar

Det finns höga mål med att etablera elbilar mer ute på vägarna. BMW har satt upp ett mål för 2019 där de vill ha en halv miljon bilar ute på vägarna. Bara ett mål som är satt så pass högt visar på att trenden för att elbilar är på väg framåt på marknaden är stor. Biltillverkarna har dessutom väl genomtänkta planer för att kunna uppnå målen och att möta marknadens efterfrågan. I BMW´s fabrik kan alla modeller tillverkas på samma produktionslinje, viket helt klart bidrar till att kundernas behov ska kunna uppfyllas.

Det krävs att företagen tänker till när det kommer till hur de ska kunna uppfylla efterfrågan som växer hela tiden. En jämförelse kan jämföras med att BMW sålde 142 000 laddhybrider under 2018 och att målsättningen året efter är mer än tre gånger så många.

Efterfrågan börjar dessutom bli större på andra modeller vilket gör att marknaden kan växa ytterligare. De nya modellerna som efterfrågas är bland annat stadsjeepar och större bilar. Kraven på bilarnas funktioner ökar samtidigt och sätter ännu större press från tillverkarna att leverera högre kvalitet.

Det talas mycket om regelverket kring elbilar och det är något som hela tiden förbättras och uppgraderas. Återigen sätter det stor press på tillverkarna att till fullo kunna följa de nya reglerna.

Kina är det land som har snabbast växande regelverk för elbilar samtidigt som det är ett av de länder där det säljs många laddhybrider. I USA börjar intresset för laddhybriderna vakna upp och i många stater börjar försäljningen komma igång riktigt bra. Kalifornien är en av de staterna där intresset har blivit stort. Mycket talar för att utvecklingen av laddhybrider kommer att fortsätta gå snabbt framåt och att elbilar är en trend vi kan räkna med kommer att hålla i många år framöver.