Hybridbilar – ett mellanting

En variant av elbil som har kommit att bli väldigt populär är hybridbilen. Det är en bil som har mer än en källa som driver motorn. Ofta är det en kombination av en förbränningsmotor och en elmotor eller batteri. Ibland kallas de här bilarna även för elhybridbilar. Det här är ett bra sätt att kombinera motorer för att kunna minska utsläppen och samtidigt använda sig av förbränningsmotorns bra egenskaper. Motorerna kan användas samtidigt eller genom att en åt gången driver bilen framåt.

För att en bil med hybridmotor som går delvis på el ska fungera behöver den laddas under tiden den körs. De flesta fungerar genom att de laddas medan bilen körs. En del av modellerna kan laddas även under inbromsning och när den står på tomgång. Det som händer är att en del av den värme som bildas används som spillvärme och sedan kan den värmen omvandlas till energi i motorn vilket gör att elmotorn kan drivas. Den energi som bromsarna genererar kan även den lagras för att återanvändas.

Det som ofta kännetecknar en hybridbil är att den enbart kan laddas genom att motorn körs. Den går inte att ladda på utifrån som en vanlig elbil laddas. En hybridbil blir därför miljövänlig eftersom den använder en mindre andel fossilt bränsle än andra bilar.