Svenska rallyt

I Sverige har v i en deltävling i Rally-VM och det är tävlingen som tidigare hette Svenska rallyt. År 2010 bytte tävlingen namn och heter idag Rally Sweden. Det är det största sportevenmanget i Sverige och även Sveriges största rallytävling. Första gången loppet kördes var 1950 och de första åren var det en sommartävling. År 1965 gick tävlingen över till att vara en vintertävling. Tävlingen körs på skogsvägar i Värmland och norska Hedmark.

Det första rallyt som kördes var mitt under sommaren och kallades Midnattssollsrallyt. Upplägget följde de kommande åren och tävlingen hade under den tiden samma namn. De första vintertävlingarna hölls i väldigt centralt i Örebro och i samband med att de gick över till att bli vintertävlingar började start och mål att vara på samma plats.

Det kallaste vinterrallyt någonsin var 1966 och uppmätte temperaturer på ned emot -41°C vilket givetvis blev en extra svårighet. Rallyt flyttade än en gång och 1967 började det gå av stapeln i Karlstad. Idag är Torsby flygfält utanför Karlstad den centrala platsen för rallyt.

Tävlingen kom att bli en del av Rally-VM som instiftades 1973. Tanken bakom var att tävlingen skulle väcka ett större intresse i utomlands. Samma år beslutades även att rallyt inte längre skulle köras med dubbade däck. Genom att välja odubbade däck till tävlingen fanns en förhoppning om att utvecklingen skulle gå framåt för odubbade vinterdäck. Det dubbade däck för rally idag. Jämfört med vanliga dubbdäck har de 400 dubbar mot 100 på vanliga däck. Dubbutsticket är även det längre och har 5-6 mm istället för 1,5 mm.

Rallyt har ställts in två gånger sedan det kördes första gången. 1974 ställdes det in på grund av den rådande oljekrisen som pågått sedan året innan. Den andra gången var det vädret som ställde till det och den milda vintern gjorde att vägarna inte höll för att köra rallyt. Det fanns ingen tjäle i marken och det gjorde att skogsvägarna inte skulle klara belastningen. För att undvika att rallyt behöver ställas in fler gånger förflyttades sträckningen något norrut. Ett år ingick inte rallyt i VM och det gjorde att det inte kördes. Det var 2009 som det inte fanns med i VM-serien.

Personer som vill se ett historiskt rally som verkligen är svenskt bör åka och se Rally Sweden. Vintervägarna gör verkligen rallyt unikt.